2018.02.16 – Konfiguracja urządzeń końcowych operatora dla usług biznesowych na przykładzie przełączników i routerów Huawei.